Hur Fintegrity har hjälpt samarbetspartnern Fondia.

Fondia

I samband med att affärsjuridikbyrån Jansson & Norin blev uppköpta av noterade affärsjuridik-koncernen Fondia så ökade kraven på kvalitativ ekonomistyrning där Fintegritys CFO-tjänst på abonnemang (CFO as a Service) fungerat som en bred och djup företagsekonomisk tjänst samtidigt som kunden haft god kostnadskontroll.

Utöver Fondias egen ekonomifunktion så kommer inte sällan Fintegritys kompletterande kompetenser inom bl.a. corporate finance samt bank & finans väl till pass vid Fondias leverans till kund.

tillbaka