Hur Fintegrity har hjälpt samarbetspartnern Appland.

Appland

Fintegrity fick med mycket kort varsel ta över hela ekonomifunktionen bara några veckor innan bolaget skulle genomgå en finansiell due diligence av en större internationell noterad aktör.

Appland fick hjälp av Fintegrity med en finansiell vendor due diligence inför att bolaget granskades finansiellt vilket ledde till att de befintliga ägarna kunde skapa sig en förväntansbild samt tvinga köparen till en balanserad och väl underbyggd dialog vid förhandling av balansräkning.

tillbaka