En finansieringsstruktur
för tillväxt

Många företag nöjer sig med basal ekonomisk styrning och en kortsiktig finansieringsstruktur. Men för att växa och skapa ett handlingskraftigt bolag krävs mer än så, det har jag lärt mig efter 10 år i branschen.

Jag heter David Filipsson och är vd och delgrundare av Fintegrity – ett bolag med ekonomiska konsulter som hjälper små- och medelstora bolag med ekonomistyrning och kompletterande corporate finance-tjänster. I det här blogginlägget vill jag dela mina kunskaper på området.

En finansieringsstruktur för tillväxt - Fintegrity.

Basen: ett finansiellt SWOT-team

Låt oss börja med begreppet finansieringsstruktur; det är ett brett begrepp som innefattar människor, spelregler, ramar och produkter. Ett samspel där mjuka och hårda värden lever i symbios och där det krävs en lösning som inte bara ligger i händerna på en viss produkt.

Om du ser din finansieringsstruktur som en pyramid ska schaktet längs ner bestå av en grund av bra och kunniga människor ifrån olika kompletterande organisationer. Jag brukar säga att man ska bygga ett finansiellt SWOT-team som utgörs av människor med mycket hjärta och hjärna som vill vara med på din företagsresa. Det är fundamentalt att hitta personer som verkligen förstår dig och din affär och kan samverka med andra aktörer för att dela kompetens, men inte minst dela på den finansiella risken. Detta gäller allt från rådgivare till partners och investerare. Släpp produktfokus initialt, det kommer i ett senare skede längre upp i pyramiden.

Mitten: ett finansieringsupplägg för tre år istället för sex månader

När det finns ett SWOT-team på plats är det dags att strukturera upp finansieringen. En bra struktur bygger på att man ska kunna dubbla eller trippla sin tillväxt utan att behöva göra om strukturen varje år. Detta är enkelt att testa genom att kika på din framtida tillväxtplan. Håller den uppsatta strukturen om bolaget skulle omsätta dubbelt så mycket eller måste du justera den? Svaret visar om du har tänkt tillräckligt långsiktigt eller inte. Att bygga om och bygga rätt innebär att bolaget sannolikt tappar tempo under en sårbar tillväxtfas.

En annan viktig sak som är lätt att glömma bort är att skilja på finansiering och finansiering. Pengarna från banken och pengarna från investerare bör nämligen inte gå till samma saker. Investerarpengar ska till exempel inte gå till att finansiera leverans på befintlig efterfrågan ifrån kund, utan är till för långsiktiga satsningar som t.ex. att bygga en ny plattform eller anställa någon att bearbeta nya marknader. På sikt kommer det skapa en efterfrågan från kund men gör det inte idag.

Toppen: finansieringsprodukter som följer med affärsflödet

När det kommer till finansieringsprodukter är det bra att bygga en produktkombination kring sådant som ligger så nära varu- och affärsvärdet som möjligt, vilket både håller ner din och dina finansiärers risk. Stelbenta produkter som banklån eller checkkredit har en limit och när affärsflödet växer hänger sällan finansieringslösningen med och du som företagare får lägga tid på att få kreditlimiterna att hinna ikapp istället för skapa än mer lönsamma affärer. Då är det bättre att redan ifrån start välja produkter som följer med flödet och har låg risk, som factoring till exempel. Visst, det kan ibland vara dyrare, men tappad tillväxttakt i jakt på ny finansiering kostar också bolaget pengar.

Det hela kan förklaras genom en enkel metafor: Det tar tid att bygga en motorväg (t.ex. en factoringlösning), men när den väl är byggd kan du köra i 150 km/h. En grusväg (checkkredit) går däremot fort att bygga, men sedan är du ofta fast i 50 km/h.

Toppen: finansieringsprodukter som följer med affärsflödet

När det kommer till finansieringsprodukter är det bra att bygga en produktkombination kring sådant som ligger så nära varu- och affärsvärdet som möjligt, vilket både håller ner din och dina finansiärers risk. Stelbenta produkter som banklån eller checkkredit har en limit och när affärsflödet växer hänger sällan finansieringslösningen med och du som företagare får lägga tid på att få kreditlimiterna att hinna ikapp istället för skapa än mer lönsamma affärer. Då är det bättre att redan ifrån start välja produkter som följer med flödet och har låg risk, som factoring till exempel. Visst, det kan ibland vara dyrare, men tappad tillväxttakt i jakt på ny finansiering kostar också bolaget pengar.

Det hela kan förklaras genom en enkel metafor: Det tar tid att bygga en motorväg (t.ex. en factoringlösning), men när den väl är byggd kan du köra i 150 km/h. En grusväg (checkkredit) går däremot fort att bygga, men sedan är du ofta fast i 50 km/h.

Krav och transparens

Kom ihåg att oavsett vilken bransch du befinner dig i så är en stabil och långsiktig finansieringsstruktur a och o för att skapa tillväxt och ett handlingskraftigt bolag. Var inte rädd för att fråga om råd för att komma framåt; ibland kan du behöva kyssa många finansieringsrådgivare innan du hittar dina prinsar och prinsessor. Min upplevelse är att många bolag fortfarande är försiktiga med att ta hjälp av aktörer som besitter kunskap som saknas i företaget.

Ett sista råd är att våga ställa krav på långsiktiga spelregler och samarbetsformer, men samtidigt vara transparent med bolagets utmaningar och ambitioner gentemot samarbetspartners och investerare. Det är på så vis det skapas en relation som grundar för ett bra utbyte. Det finns en skev bild om att alla företag måste vara stora och starka. Jag tycker man kan likna det vid en datingsajt: ingen har enbart positiva och bra egenskaper. Var transparent och ärlig med dina brister så skapas ett genuint förtroende som håller över tid. Är du en äkta entreprenör så ser du sannolikt tusen möjligheter att kunna vända en brist till en möjlighet.

Lycka till på din tillväxtresa!

tillbaka