Fintegrity är stolta över att presentera vårt nya affärs­område Analytics!

Som erfarna CFO-konsulter har vi sett många exempel på företag som har stort behov av att få ordning på sin data och kunna dra insikter ur den, men som saknar resurserna eller kunskapen som krävs för att fullfölja ett sådant projekt på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Vi på Fintegrity är här för att hjälpa er att fullfölja era dataprojekt och se till att ni når era mål. Med vår breda erfarenhet och expertis kan vi stötta er genom hela processen, från planering och kartläggning till implementering och uppföljning. Vi har kunskapen och verktygen som krävs för att bygga en effektiv datastruktur och skapa rapporter och visualiseringar som ger er värdefulla insikter om er verksamhet.

Vår expertis i att förstå både verksamheten och dess behov i kombination med systemen bakom gör oss till en idealisk partner för att skapa en effektiv datastruktur och uppföljning som kan generera värdefulla insikter för ert företag. Vi arbetar som navet mellan IT och verksamheten för att definiera vad som ska mätas, hur det ska mätas, säkerställa att det är korrekt och skapa möjligheten att dra insikter därifrån.

Vår tjänst fokuserar på att agera som projektledare mellan IT och verksamheten, där vi fungerar som den kritiska länken mellan båda parterna. Vi förstår att det finns en klyfta mellan teknisk expertis och affärsmässiga insikter, och vårt mål är att överbrygga denna klyfta och ansvara för att driva projektet i mål. Antingen så har ni redan idag en IT-avdelning eller parter, alternativt så ansvarar vi för att ta in en part som kan hjälpa till att sätta upp den tekniska lösningen.

Fintegrity erbjuder olika typer av projekt baserat på era behov och ambition. Vi har exempelvis hjälpt företag med flera bolag i koncernen att skapa en automatiserad ekonomisk uppföljning för alla bolag enskilt och på konsoliderad nivå.

Vi har också hjälpt kunder med att samla sin ekonomiska och operativa data från olika källor. Genom att kombinera dessa datakällor får företaget en djupare förståelse för sin verksamhet och möjligheten att göra kraftfulla analyser för att identifiera möjlighet till förbättring och optimering.

Det som är gemensamt för alla våra projekt är att vårt fokus ligger på tidseffektivitet, kvalitet och fullföljande. Vi är din pålitliga partner för att säkerställa att projekten slutförs i tid och att kvalitativ datadriven information levereras till verksamheten.

Varje projekt startas med en kostnadsfri workshop där vi kartlägger er systemmiljö, er verksamhet och era behov. Därefter enas vi om ett scope och lägger upp en projektplan med tydliga deadlines och tidslinje.

författare

Alexander Aas

Med mig kan du bolla frågor om BI-verktyg, Excelformler eller vilken typ av nyckeltal du ska följa upp din verksamhet på. Du kan också få tips på hur man slår riktigt usla golfslag.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.