Lorem ipsum

Nå dina mål.
Vi tar giganternas tjänster till utmanarna.

Du vet vart du vill — vi hjälper dig dit. Med oss får du som ambitiös utmanare tillgång till finansiella tjänster som tidigare varit exklusiva för storbolagen, i form av ett team vassa strateger med bred kompetens. Det bästa? Du betalar bara för precis det ditt företag behöver för att accelerera.

Lorem ipsum

Nå dina mål.
Vi tar giganternas tjänster till utmanarna.

Äntligen. Framåtriktade finansiella tjänster för dig som vill växa.

 Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser icon
Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

 Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser icon
Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

 Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser icon
Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Äntligen. Framåtriktade finansiella tjänster för dig som vill växa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

 Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser icon

Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

 Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser icon

Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

 Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser icon

Få tillgång till ett helt team av integrerade kompetenser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

box- icon
Test test
Vill du skapa en stabil finansieringsstruktur eller ta reda på vad ditt företag är värt?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Syns ej utan ikon
En finansierings-struktur för tillväxt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Osäker på om vi erbjuder det just DU behöver?

Boka ett samtal med oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Är det ägarkapital från en investerare eller lånekapital vi ska söka?

Det enkla svaret är att ”det beror på” och att en mix av dessa ofta är att föredra.

Enkelt uttryckt så bör rörelsefinansiering komma från banker eller andra långivare. Det vill säga finansiering som ska användas till att fortsätta den befintliga rörelsens tillväxt för att möta en befintlig efterfrågan, till exempel genom att köpa större lagervolymer, investera i ny utrustning, finansiera ett kundprojekt eller ett förvärv.

Skuldfinansiering är alltså att föredra när avkastningen på det finansierade beloppet är så pass stor och tydlig att bolaget inte ser några problem med att klara av att betala tillbaka lånet.

Ägarfinansiering från en eller flera investerare kan å andra sidan ofta vara attraktivt, eftersom det inte finns något direkt krav på bolaget att betala tillbaka pengarna. Denna typ av finansiering är ofta lämplig om behovet är utvecklingsfinansiering, till exempel för att ta fram en ny produkt eller tjänst, eller att expandera till en ny och okänd marknad.

Ägarfinansiering kommer istället med en större mängd kontroll från investeraren och med nedsidan att befintliga ägare späds ut. Investerare försöker ofta skydda sin investering genom olika strukturer som kan innehålla en mix mellan investeringar och konvertibellån, eller investeringar med likvidationspreferenser eller liknande.

Vår erfarenhet är att kapitalbehovet för ett bolag som står inför en kapitalrunda ofta är en blandning av utvecklingsfinansiering och rörelsefinansiering, och att man noga bör analysera vad kapitalet ska användas till för att skapa en optimal finansieringsmix.

Ofta kan tillskott av ägarkapital användas för att söka ytterligare skuldfinansiering så att bolaget kan få en hävstång på investerarens kapital utan att spä ut befintliga ägare mer än nödvändigt.

Är det bindningstid på CFOaaS?

Ja, vi har som utgångspunkt en uppsägningstid på 2 månader i våra avtal. Det syftar till att skapa en ömsesidig trygghet, men även en tillräckligt hög flexibilitet för dig som kund för att du ska kunna manövrera en situation där förutsättningarna snabbt kan förändras.

Arbetar ni hos oss eller hos er?

De flesta av våra medarbetare kör med olika nivåer av hybridarbete, som innebär någon dag eller två ute hos kund, någon dag hemifrån och ett par dagar tillsammans med kollegorna på vårt kontor. Vi vill gärna vara lite mer hos er i uppstartsfasen för att lära känna ert team och er kultur, så att vi får en riktig kickstart på vår leverans av CFOaaS!

Gör ni även redovisning?

Som huvudregel hanterar vi inte redovisning, men vi ansvarar för att kvalitetssäkra redovisningsfunktionen och optimera den om det behövs. I enstaka CFO-uppdrag är vi behjälpliga med redovisningstjänster, men vi har relativt begränsade resurser på området och lägger hellre vår energi där vi kan göra större skillnad för ditt företag. Hör gärna av dig till oss om du är osäker på vad du behöver hjälp med – om inte annat kan vi guida dig vidare till en bra redovisningskonsult som passar dina behov.

Hur mycket behöver jag driva själv?

Det viktigaste är att det finns ett öppet mindset och tillgänglighet hos ledningen i bolaget, eftersom det ofta innebär en insats från dessa personer — speciellt i början av vårt samarbete.

Vad gäller frågor och processer inom ekonomi och finans så kommer vi att vara drivande. Om du är VD så kommer vi samarbeta en hel del, eftersom mycket av det vi arbetar med har effekter på andra delar av bolagets verksamhet. Då är ditt driv också en viktig faktor för att ta bolaget till nästa nivå. Vi projektleder och driver på men det krävs två för att dansa.

Hur mycket behöver jag själv driva?

Att sälja ditt företag kan vara en tidskrävande process, och även om vi sköter majoriteten av arbetet, finns det såklart delar där din medverkan kommer behövas. I början av processen behöver vi till exempel din hjälp för att förstå ditt företag och skapa det nödvändiga informationsmaterialet.

Du kommer även behöva vara tillgänglig för möten med potentiella köpare och genomföra en due diligence-process. Vi rekommenderar starkt att du genomgår en så kallad Vendor Due Diligence i förväg för att identifiera eventuella risker och förbereda ditt företag för försäljning på bästa möjliga sätt.

I vilka delar av landet arbetar ni?

Vi har ett västsvenskt fokus, men några av våra kunder finns på andra ställen i vårt avlånga land. Det beror helt enkelt på hur viktigt det är för dig att vi kan ses och hur ofta du vill ses. Vi arbetar gärna med kunder över hela Sverige.

I vilka delar av landet arbetar ni?

Vi arbetar huvudsakligen inom Norden när det gäller säljuppdrag, men vår räckvidd sträcker sig över hela Europa när det kommer till potentiella köpare och köpuppdrag. Vi har alla förutsättningar att hantera uppdrag på distans effektivt, så geografiska begränsningar är sällan ett hinder.

Kan ni även hjälpa mig med andra ekonomiska delar?

Absolut. Vi kan hjälpa till med alla delar av transaktionsprocessen, oavsett om det handlar om att svara på ett inkommet bud, identifiera potentiella målbolag för förvärv, eller att förbereda ditt företag för framtida försäljning. Vårt mål är att ge dig det stöd du behöver för att maximera värdet på din investering och säkerställa en lyckad transaktion.

Vi har också ett program där vi hjälper bolag som har för avsikt att säljas i framtiden, där vi går igenom en hel process och förbereder dem på kommande steg. Det brukar vara mycket uppskattat, och sätter saker som risk och bolagsvärde högt upp på agendan i god tid. Är du inte riktigt redo att sälja, men vill veta vad ditt bolag är värt kan vi hjälpa dig med en företagsvärdering.

Kan ni hjälpa mig sälja mitt företag?

Absolut. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med företagstransaktioner.

Kan ni hjälpa mig sälja mitt företag?

Absolut. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med företagstransaktioner.

Sköter ni även det juridiska?

Vi är finansiella och inte legala rådgivare, men spelar ofta en aktiv roll i de juridiska diskussioner som uppstår under transaktionsprocessen. Vi har erfarenhet av att arbeta med många av de stora advokatbyråerna och kan rekommendera lämplig juridisk rådgivning vid behov.

Vad är Black & Scholes?

Med hjälp av Black & Scholes modell för att beräkna optionsvärde kan man utifrån det underliggande värdepappret och vissa givna förutsättningar fastställa en optionskurs.

Ett optionsvärde för aktieoptioner får sitt värde utifrån aktiekursen, volatiliteten, tiden kvar till lösen och lösenpriset.

Vad är mitt företag värt?

Enkelt uttryckt är företaget (rörelsen) värd alla framtida fria kassaflöden, rabatterat för kapitalkostnaden och risken att kassaflödena inte förverkligas. För att ge en uppskattning av marknadsvärde genomför vi en kvalitativ analys av företagets verksamhet, affärsmodell, risker och prognoser.

Utöver rörelsens värde tillkommer,eller görs avdrag för, företagets nettoskuldsättning och rörelsekapitalbindning för att nå fram till ett värde på aktierna.

Man bör vara försiktig med schablonmässiga värderingar baserat på till exempel bransch och vinstmultipel då dessa inte tar hänsyn till det enskilda företagets nyanser.

Vad ingår i en CFOaaS-tjänst?

På samma sätt som en traditionell CFO-roll, så är vår CFOaaS väldigt mångfacetterad. Det är bolagets förutsättningar och ambitioner som sätter scopet.

Exempel på områden som kan ingå är: controlling, att säkerställa att bolaget har effektiva och tillförlitliga processer inom ekonomiavdelningen, finansiering, cash management, budgetering, prognostisering, business intelligence, rapportering, hållbarhetsredovisning, ERP, investeringskalkyler, förvärvsanalyser, projektledning inom revision, intern kontroll, övriga governance-frågor, incitamentsprogram, riskanalyser, emissioner, IR-frågor, Vendor Due Diligence och IPO-förberedelser.

Vad ingår i en Finansieringsupphandling?

Vi på Fintegrity agerar som partner och hjälper ditt företag göra en finansieringsupphandling för att säkerställa bolagets utveckling. Vi går tillsammans med bolaget igenom kapitalbehovet för att hitta rätt aktörer och produkter på marknaden. Vi hjälper också bolaget paketera underlaget och presentationsmaterialet enligt potentiella finansiärers önskemål för att komma så väl förberedda som möjligt.

Fintegrity gör ett första möte med potentiella finansiärer för att säkerställa att det finns ett intresse från banken att gå vidare med bolagets kreditpropå. Vidare så har Fintegrity en dialog kring ungefärliga villkor som finansiären kommer att ställa på bolaget vid ett positivt kreditbeslut. Det sparar oerhört mycket tid för bolaget och finansiären i processen.

Vad ingår i tjänsten?

Våra M&A-tjänster inkluderar flera olika aktiviteter som är nödvändiga för att säkerställa en lyckad transaktion. Oavsett om vi är engagerade för att leda hela transaktionsprocessen eller bara utföra specifika uppgifter, är vår expertis till nytta genom hela processen.

Ett typiskt säljuppdrag inkluderar företags-, marknads- och köparanalys, skapandet av ett detaljerat informationsmemorandum, identifiering och engagemang av potentiella köpare, hantering av sekretessavtal och distribution av informationsmemorandum, koordinering och uppföljning av möten med potentiella köpare, utvärdering och förhandling av inkomna bud, och stöd genom hela due diligence-processen.

Till sist utför vi de nödvändiga finansiella beräkningarna för att fastställa det slutliga aktievärdet och hjälpa till med slutförandet av transaktionen.

Vad kostar tjänsten?

Som kund hos oss har man en fast månadskostnad som är baserad på det scope och den omfattning som vi tillsammans med kunden bedömer att uppdraget kräver. Kundens krav och ambition styr prislappen. Boka en kostnadsfri introduktionsworkshop med oss, så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med.

Vad kostar tjänsten?

Priset på våra M&A-tjänster varierar baserat på det specifika uppdragets natur och omfattning. Vanligtvis struktureras våra arvoden på en provisionsbaserad modell, vilket innebär att en procentsats av transaktionens totala värde betalas när köparen fullgör transaktionen och betalar för aktierna.

I vissa fall kan en timbaserad modell eller en hybridmodell passa bättre. I korthet så är vi flexibla, och kommer alltid överens om en klar och tydlig arvodesmodell med våra kunder innan vi tecknar ett uppdragsavtal.

Vi har sökt tillväxtkapital eller finansiering men lyckas inte nå fram, vad gör vi för fel?

Det här är en vanlig fråga vi får, och svaret är att få bolag som söker kapital eller finansiering
är helt redo att möta investerare, banker eller andra kreditgivare när de kontaktar oss.

I många fall är bolagen så pass attraktiva att det kan gå bra ändå, men kanske inte med de bästa villkoren. Här är några vanliga fallgropar många bolag hamnar i:

  • Man pratar med fel part. Antingen pratar man med fel investerare eller finansiär, eller så pratar man med fel person hos dessa.
  • Man lyckas inte förklara sin affärsmodell och tillväxtstrategi tillräckligt tydligt och kvantifierbart.
  • Man har finansiell information och finansiella prognoser som inte är konsekventa, fullständiga eller begripliga.
  • Man misslyckas med att förmedla en objektiv och nyanserad bild av verksamheten, dess risker och potential.
  • Materialet man presenterar saknar kritisk information som en investerare eller långivare förväntar sig att se.

Vi kan hjälpa dig undvika fallgroparna. Boka en kostnadsfri introduktionsworkshop med oss, så reder vi ut dina behov.

Yes I am list

Morbi enim nunc tempor commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Morbi enim nunc tempor commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Morbi enim nunc tempor commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Morbi enim nunc tempor commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Morbi enim nunc tempor commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Morbi enim nunc tempor commodo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Morbi enim nunc faucibus a. Dictum at tempor commodo ullamcorper a lacus.

Hos Fintegrity har jag fått en senior partner som jag kan bolla high-level frågor med. Vi diskuterar många olika saker som bolagsbudget, försäljning, och hur man bygger en bättre kontoplan. Ekonomi är roligt när man gör det med duktiga människor som kan ekonomi på en hög nivå.
— Jonathan Hoel, Grundare av Weekly Revolt
Hello hej

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Boka ett samtal med oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.