CFO as a Service

(CFOaaS)

Vi på Fintegrity erbjuder framåtriktad företagsekonomisk rådgivning i form av en unik tjänst med CFO på abonnemang som vi kallar CFO as a Service (CFOaaS). Tjänsten ihop med våra rådgivare erbjuder bolag både breda och djupa företagsekonomiska kompetenser inom de områden som faller under en CFO eller ekonomichef.

CFO as a Service är anpassad för just de samhällsviktiga små- och medelstora bolag med stor variation i branscher, affärsmodeller, personligheter men med gemensam nämnare i att de har tydliga ambitioner och inser vikten av att ha god ekonomisk kontroll och styrning.

Vad innebär CFO as a Service (CFOaaS)?

Enligt vår erfarenhet så har många ambitiösa små- och medelstora bolag ofta svårt att få en bred och djup heltäckande ekonomifunktion till ett rimligt pris som kan hjälpa till med allt ifrån den vardagliga löpande ekonomifunktionen till den mer operativa och strategiska ekonomistyrningen som är så viktigt för att stödja bolagets affärsplan och affärsutveckling. Vi har löst det genom att skapa en Sverigeunik CFO-tjänst som fokuserar på att du som kund ska få rätt funktioner under företagsresan genom teamwork av rutinerade företagsekonomer men alltid med en namngiven person med gedigen CFO-erfarenhet som kundansvarig projektledare.

Vi har inga problem med att samarbeta med befintlig redovisningskonsult och/eller anställda som sköter de löpande redovisningsflöden där vårt huvudfokus som er CFO-funktion är att kvalitetssäkra och analysera den finansiella informationen och konvertera den till en framåtriktad handlingsplan för vd, ledning, styrelse och ägare som ett stöd på företagsresan.

Fast och transparent månadspris

Prismodellen för vår tjänst är anpassad för små- och medelstora företag vilket gör att du får en leverans efter dina förutsättningar tillsammans med en god kostnadskontroll. Vi jobbar med fasta månadsabonnemang där en operativ och strategisk CFO-funktion inkl. rådgivning ingår. Små- och medelstora företag utgör ju ryggraden i svenskt näringsliv, därför är det viktigt att företagarna har god ekonomisk kontroll och styrning som bygger finansiell styrka och uthållighet. Ingen tjänar på att de så samhällsviktiga företagarna inte vågar använda sig av värdeskapande rådgivning p.g.a. en oklar och kortsiktig prisbild.

Värdet av en ny och Sverigeunik CFO-tjänst

Vi på Fintegrity har inga ambitioner att likna andra aktörer på marknaden då vi anser att operativ och strategisk ekonomistyrning för små- och medelstora bolag behöver moderniseras och utvecklas. Vi ser idag att det största fokuset är historik och nuläge istället för framtiden…som du faktiskt kan påverka. Fintegrity lägger därför vikten i att hjälpa bolag med en helhetslösning med fokus på företagsekonomisk styrning och rådgivning där många kompletterande infallsvinklar och kompetenser paketeras i en tjänst som vi kallar CFO as a Service (CFOaaS).

Som företagare behöver du normalt en företagsekonomisk helhetsbild under tillväxtresan där bl.a. taktiskt och strategisk redovisning, lönsamhetstyrning, kapitalbindning, likviditet, finansiering, värdering, incitamentsprogram, ekonomiska rutiner & processer, kvalitetssäkran av ekonomiska nyckeltal, ekonomisk rådgivning som stöder affärsplan, strategi, ägardirektiv m.m. samvarierar och behöver synkas. Det är just detta ekonomiska ekosystem som vi på Fintegrity är experter på och kan hjälpa dig som kund att få kontroll över och hjälpa dig att styra åt den riktning som din affär behöver.

CFO-funktioner som ingår

När du använder dig av Fintegritys CFO as a Service via Fintegrity så kan vi hjälpa dig med följande funktioner:

  • CFO as a Service (CFOaaS) – funktionen är obligatorisk i våra månadsabonnemang då den utgör hela grunden för vårt arbete. Här jobbar vi med kvalitetssäkran, analys, handlingsplan, projektledning och framåtriktad operativ och strategisk ekonomistyrning. Vi jobbar normalt med en timpott om ca 20-50 timmar i månaden för SME-bolag med omsättning upp till ca 300 mkr.
  • Bokslutsarbete – funktionen är valbar till ditt månadsabonnemang och här ansvarar vi för upprättande av komplett delårs- och årsbokslut samt årsredovisning. Vi har inga som helst problem att samarbeta med en person eller aktör som istället sköter den här funktionen åt ditt bolag. Funktionen prissätts utifrån genomsnittlig tidsåtgång under ett räkenskapsår.
  • Löpande flöden – funktionen är valbar till ditt månadsabonnemang och här ansvarar vi för hantering och rådgivning kring de löpande transaktionsflödena. Vi har inga som helst problem att samarbeta med en person eller aktör som istället sköter den här funktionen åt ditt bolag. Funktionen prissätts utifrån bolagets affärsvolymer.
  • System – om vi ansvarar för bolagets löpande flöden så inkluderas licenskostnader till självkostnadspris för digitala verktyg för att kunna hantera dina löpande flöden.​

Självklart skräddarsyr vi tjänsterna efter dina behov så att du får ut maximalt av din CFO.

Din CFO-funktion växer med dig

Genom vår CFO-tjänst får du som små- och medelstor företagare tillgång till ett team med företagsekonomiska kompetenser som normalt endast finns tillgänglig för större företag. Detta då du har tillgång till flera företagsekonomiska rådgivare som känner till ert företag och era behov vilket gör att vår tjänst både blir mer dynamisk, långsiktig och kostnadseffektiv än den traditionella modellen där allt ska inrymmas hos en enskild konsult eller anställd.

Vår tjänst är skalbar vilket gör det möjligt för ert företag att skala upp med ytterligare spetskompetens när behoven dyker upp under tillväxtresan. Vår uppgift är att projektleda det löpande ekonomiarbetet och samarbetar nära vd, företagsledning, styrelse, ägare, revisor, befintlig ekonomifunktion, redovisningsbyrå, bank, finansiärer och andra aktörer för att du som kund ska få avlastning utan att för den sakens skulle förlora nödvändig insyn och kontroll.

Nyfiken att få veta mer?

Hos Fintegrity har du alltid en fast abonnemangskostnad och aldrig någon lång bindningstid när du använder dig av vår CFO-tjänst. Man ska vara kund hos oss för att vi skapar värde, inte för att man sitter fast i ett avtal med lång bindningstid. Även om du idag inte använder några av våra andra tjänster så lotsar vi dig gärna vidare inom vårt samlade affärsnätverk. Det minsta vi kan göra för Sveriges företagare är att föra kompletterande människor och kompetenser samman. Vi tar gärna ett digitalt möte och har du vägarna förbi vårt kontor vid Drottninggatan 21 i Göteborg eller Epicenter i Stockholm så är vi alltid öppna för en kopp kaffe, espresso, te eller bara ett glas kallt vatten så pratar vi mer om saken med dig….no strings attached!

Vad säger du? Är det inte dags att ta din affär till nästa nivå? 

Kontakta oss
Delgrundare och ekonomisk rådgivare på Fintegrity.

Tf VD, delgrundare och affärsområdesansvarig
0735 – 81 96 20
johanna.jageteg@fintegrity.se

Vad säger du? Är det inte dags att börja samarbeta?

Vi kör med en fast abonnemangskostnad och ingen bindningstid. Man ska vara kund hos oss för att vi skapar värde, inte för att man sitter fast i ett dåligt avtal. Vad säger du? Är det inte dags att ta din affär till nästa nivå?

Ta kontakt