Få hjälp från Fintegrity med långsiktig strategisk ekonomistyrning.

Våra kompetenser

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är handlar om som namnet avslöjar just styrning. Det är enligt oss på Fintegrity för många små- och medelstora bolag bara jobbar med uppföljning och inte med framåtriktad styrning. Vi på Fintegrity har kompetenserna för att både kunna jobba med mer löpande operativ ekonomistyrning men också att tillsammans med kunden lyfta blicken och jobba med långsiktig strategisk ekonomistyrning. I slutändan ska enligt oss en bra ekonomistyrningstjänst supportera ägarnas ambition med bolaget och tydliggöra hur resurserna bör hushållas på vägen.