Fintegrity hjälper bolag att ha kontroll på sina verksamhetsrisker.

Våra kompetenser

Intern kontroll

För att säkerställa att bolaget har kontroll på sina verksamhetsrisker så hjälper vi till att kartlägga och dokumentera bolagets egna affärsprocesser. Utifrån kartläggningen kan vi sedan ge förslag på handlingsplan gällande riskfyllda moment som behöver hanteras och/eller moment som bör effektiviseras bort. Vi på Fintegrity har kompetenser ifrån att kartlägga processer hos mindre komplexa verksamheter till större mer komplexa bolag.