Fintegrity har ett brett och djupt kompletterande affärsnätverk.

Våra kompetenser

Kompletterande kompetenser (via externt affärsnätverk)

Vi på Fintegrity har ett brett och djupt kompletterande affärsnätverk där den gemensamma nämnaren är att det innehåller människor med mycket hjärna och hjärta som kan tillföra värde till våra kunder. Vi står för de företagsekonomiska kompetenserna och vårt externa affärsnätverk står för övriga kompetensområde.