Hur vi jobbar på Fintegrity

Corporate Finance med företagstransaktioner (M&A)

Här är en förteckning på de Corporate Finance-tjänster som vi f.n. levererar:

Företagsvärderingar (Fastpris 40-50 tkr)

Vi kan för en rimlig peng hjälpa dig att, i enlighet med vedertagna och kvalitetssäkrade metoder, göra en företagsvärdering av ditt bolag eller hjälpa dig med lite mer komplexa uträkningar i samband med företagsvärderingar.

Scenariovärderingar (Fastpris 40 tkr)

Många bolag som står inför en företagsresa behöver ofta hjälp att visa mot investerare och andra intressenter det ekonomiska värdet av ett framtida scenario, givet vissa antaganden. Vi hjälper till att på ett seriöst och nyanserat sätt att beskriva detta scenario tillsammans med vilka antagande som ligger till grund för det vilket minskar risken att onödiga förväntningsgap skapas.

Optionsvärderingar (Fastpris 30-40 tkr)

Vi jobbar frekvent med optionsvärderingar anpassat för onoterade små- och medelstora företag. Vi använder oss av vedertagna och kvalitetssäkrade metoder som tål en skattegranskning där vi också kan hjälpa dig med lite mer komplexa uträkningar och scenarioanalyser i samband med optionsvärderingar. Vårt upplägg som riktar sig till både utgivare och mottagare av optioner utan krav på förkunskaper inom området.

Företagsbesiktning för både köpare och säljare (Cirkapris 50-70 tkr per målbolag)

Vi hjälper dig gärna med en företagsbesiktning för att granska ett företag inför förvärv (due diligence) men även i förberedande syfte inför en försäljning (vendor due diligence). Vi sätter scopet tillsammans med dig i syfte att lägga fokus på rätt affärskritiska områden samt anpassa insatsen efter din budget.

Finansieringssupport (Success fee eller timarvode)

Vi på Fintegrity har både nätverket och kompetensen för att hjälpa dig att hitta rätt rörelsefinansiering i relation till din affärsmodell och framtidsplaner. Vår prismodell innebär låg risk för dig men med stor potentiell uppsida.

Projektledning vid företagstransaktioner (Success fee eller timarvode)

Ett av de största du som företagare står inför är att sälja ditt livsverk eller att förvärva andra företag. I vår roll som projektledare vid en sådan process hjälper Fintegrity entreprenörer göra livsförändrande affärer genom att se till att framgångsrika verksamheter får nya, engagerade, ägare. I vår roll som projektledare guidar vi våra uppdragsgivare genom hela transaktionsprocessen, från den förberedande analysen och värderingen till genomförandet, finansieringen och strukturen av en affär med en passande motpart.

Varje situation kring en företagstransaktion är unik och Fintegritys rådgivare har inte bara den finansiella kompetensen att leverera värdeskapande rådgivning utan har också egen erfarenhet av att starta, äga och sälja egna företag.

Vi gör alltid en grundlig analys av företaget för att bygga ett attraktivt business case att presentera för en potentiell ny ägare, vi gör en genomgång av vårt eget nätverk av investerare och köpare samt en prospektering av marknaden efter rätt möjliga intressenter. Därefter driver Fintegritys rådgivare hela processen kring företagsförsäljningen i mål, tillsammans med vårt kompletterande nätverk av intern och extern specialistkompetens.

I andra situationer kan ett företag behöva få in nytt kapital och kompetens genom att ta in en ny delägare. Att sälja en del av företaget är också ett sätt för befintlig ägare att realisera en del av de värden som byggts upp i företaget samtidigt som man behåller en del av ägandet och stannar i företaget. Andra typer av ägarförändringar rör ofta generationsskiften, ägarspridningar, ägarkoncentrationer eller management buy-out.

Som projektledare och rådgivare arbetar Fintegrity även med att långsiktigt förbereda företaget inför en försäljnings- eller förvärvsprocess genom att vara ett engagerat proaktivt bollplank i frågor som rör affärsmodeller, finansiella modeller, strategier och organisation.

Vad säger du? Är det inte dags att ta en första kontakt?

Vi på Fintegrity försöker alltid att jobba med en så transparent och tydlig prissättning och paketering som möjligt då ingen på sikt tjänar på förväntningsgap och vi tar aldrig betalt för inledande diskussioner.

Vad säger du? Står ditt företag inför någon av dessa utmaningar framöver, tveka inte att kontakta oss för ett första möte där vi bollar just er utmaning och om vi inte är rätt partner så har vi ett brett nätverk av personer med mycket hjärna och hjärta som vi gärna delar med oss av. Kom upp på en kaffe, espresso, te eller bara ett glas kallt vatten så pratar vi mer om saken med dig, no strings attached!

Kontakta oss