Hur vi jobbar på Fintegrity

Ekonomistyrning med CFO-tjänst på abonnemang (CFOaaS)

Projektledare för hela din ekonomifunktion

Vi blir din projektledare för hela ekonomifunktionen med kundanpassad CFO-rådgivning inkl. fokus på framåtriktad analys och förslag på handlingsplan men där vi också kan sköta dina löpande redovisningsflöden inkl. bokslut och årsredovisning om det skulle behövas. Vi har dock inga problem att samarbeta med er befintliga redovisningskonsult och/eller anställda som sköter de löpande redovisningsflöden där vårt fokus istället blir att som CFO-funktion kvalitetssäkra och analysera den finansiella informationen och konvertera den till en framåtriktad handlingsplan för vd, ledning och styrelse som ett stöd på företagsresan.

Paketering av din ekonomifunktion till ett fast månadsabonnemang

Vår prismodell är anpassad för små- och medelstora företag vilket gör att du får en leverans efter dina förutsättningar tillsammans med en god kostnadskontroll då vi jobbar med fasta månadsabonnemang där system, funktion och rådgivning inkluderas. Ingen tjänar på att de så samhällsviktiga företagarna inte vågar använda sig av värdeskapande rådgivning p.g.a. en oklar och kortsiktig prisbild. Små- och medelstora företag utgör ryggraden i svenskt näringsliv och hushållning av bolagets resurser i form av god ekonomisk kontroll och styrning är viktig och krass oavsett om man vill se det eller inte.

En tjänst utan ambitioner att likna vad som redan finns idag

Vi på Fintegrity har inga ambitioner att likna andra aktörer på marknaden då vi anser att ekonomisk rådgivning för små- och medelstora bolag behöver moderniseras och utvecklas. Enligt oss är idag för mycket fokus på historik och nuläge istället för framtid som du faktiskt kan påverka tillsammans med att ekonomisk rådgivning är för mycket redovisningsrådgivning istället för företagsekonomisk rådgivning där fler infallsvinklar och kompetenser inkluderas. Som företagare behöver du normalt en företagsekonomisk helhetsbild där bl.a. redovisning, lönsamhet, kapitalbindning, likviditet, finansiering, värdering, incitamentsprogram, rutiner & processer, styrning, affärsplan, strategi, ägardirektiv m.m. samvarierar och behöver synkas.

Tillgång till rätt kompetenser i rätt tid

Genom vår tjänst får du som små- och medelstor företagare tillgång till ett team företagsekonomiska kompetenser som normalt endast finns tillgänglig för större företag och till en omfattning som passar företagets behov. Med vår CFO-tjänst kan vårt samarbete växa i takt med att företaget växer och när det behövs spetskompetenser så har vi dem hos oss eller i vårt nätverk. Vi projektleder gärna det löpande ekonomiarbetet och samarbetar nära vd, företagsledning, revisor, bank och andra aktörer för att du som kund ska få avlastning utan att för den sakens skulle förlora nödvändig insyn och kontroll.

Vad säger du? Är det inte dags att ta en första kontakt?

Vi kör som sagt med en fast abonnemangskostnad och ingen bindningstid. Man ska vara kund hos oss för att vi skapar värde, inte för att man sitter fast i ett dåligt avtal. Vad säger du? Är det inte dags att ta din affär till nästa nivå? Även om du idag inte använder några av våra andra tjänster så lotsar vi dig gärna vidare inom vårt samlade affärsnätverk. Det minsta vi kan göra för svenskt näringsliv är att föra kompletterande människor och kompetenser samman. Kom upp på en kaffe, espresso, te eller bara ett glas kallt vatten så pratar vi mer om saken med dig, no strings attached!

Kontakta oss