Att sälja sitt bolag med Fintegrity – processen steg för steg

Hur går det egentligen till när man säljer sitt bolag? Vi går igenom hur processen ser ut tillsammans med Fintegrity.

Hur går det egentligen till när man säljer sitt bolag? Så här ser en process med Fintegrity ut:

Strategi

Var börjar vi? Vi brukar initialt presentera hur en process går till, diskutera ditt syfte till försäljningen och ser över tidsplanen tillsammans. Vi diskuterar också din önskan om själva strukturen för affären, vill du exempelvis sälja hela eller delar av företaget? Därefter lägger vi stor vikt vid att diskutera hur vi kan bygga upp just bolagets ”business case”. Var är bolagets styrkor? Är de i sina kunder, leverantörsavtal, anställda samt vilka potentiella köpare finns det på marknaden och hur kan verksamheten bli den bästa pusselbiten för dem? Är vi överens och timingen är rätt så skrivs ett Uppdragsavtal oss emellan.

Analys & förberedelse

Ditt bolag värderas av våra experter och vi gör en förberedande bolags- och marknadsanalys samt en preliminär due diligence. Baserat på den data vi samlar på oss samt vilka potentiella köpare vi identifierat tar vi fram ett så kallat informationsmemorandum som beskriver verksamheten i sin helhet.

Marknadsbearbetning

Tillsammans har vi genom vårt nätverk samt research tagit fram en lista på de köpare vi tror är intresserade av bolaget. Vi bearbetar dessa, de signerar sekretessavtal och får ta del av det informationsmemorandum vi tagit fram. Därefter tar vi initiala möten med de potentiella köparna.

Fördjupade möten & Bud

Nästa steg är att du får träffa de potentiella köparna som visat fortsatt starkt intresse. Då tas möten för att ofta diskutera de mjuka aspekterna och se en framtid tillsammans. När detta är på plats tar vi vidare dialogen kring de mer finansiella aspekterna för att köparna ska kunna lämna ett indikativt bud.

Förhandling och signering av Letter of Intent

Förhoppningsvis finns flera bud på bordet, vi diskuterar tillsammans dessa och försöker förhandla fram de bästa villkoren för dig. Detta steg avslutas i att parterna signerar en avsiktsförklaring, ett så kallat Letter of Intent (LOI) som i detalj beskriver transaktionen, både hur mycket och på vilket sätt köparen ska betala, men också kanske din roll i den nya organisationen och en tidsplan för resterande del av processen.

Due Diligence (DD)

Nu startar köparens genomgående granskning av information där alla kort läggs på bordet. Det brukar vara en ganska omfattande process även om det skiljer sig mellan köpare. Vi projektleder och hjälper dig genom hela denna process.

Slutförhandling och Signering av Aktieöverlåtelseavtal

Baserat på vad som uppkommit i den DD som genomförts av köparen och deras rådgivare så förhandlas avtalet fram parterna emellan, ofta för att hantera vissa risker som kanske köparen identifierat. Sedan signeras aktieägaravtalet och även ett aktieägaravtal om du fortsatt ska äga en del i företaget.

Tillträde

Ibland signeras avtalet på samma dag som tillträdesdagen men normalt sätter man ett tillträdesdatum. Den dagen så byter aktierna ägare och pengarna överförs till ditt konto. Till detta tillkommer också en del handlingar så som fullmakter och kanske ändringar i styrelse eller liknande. Ofta firas det med en gemensam closing-middag som vi mer än gärna bjuder på! Ditt bolag är nu sålt, hur känns det?

 

Går du i tankarna att sälja ditt bolag? Vi tar alltid ett första möte där vi kan diskutera just dina tankar, hur en företagsförsäljning går till och hur vi kan hjälpa dig genom hela processen att sälja företaget.
författare

Fredrik Danielsson

Med mig kan du bolla frågor inom företagsförsäljning och Due Diligence. På kafferasten diskuterar jag gärna motorsport – då allra helst Formel 1.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.