Företagstransaktioner

Engage­mang och kompetens som tar ägar­skiften i mål.

Sälja eller köpa företag? Vi är med dig från start till mål.

Erfarenhet som ger dig större värde icon
Erfarenhet som ger dig större värde

Vi vet vad som krävs för att genomföra transaktioner för företag i alla storlekar. Vår breda erfarenhet gör att vi kan skapa mervärde för alla parter.

Stort nätverk i Norden och internationellt icon
Stort nätverk i Norden och internationellt

Vi samarbetar strategiskt med finansiella rådgivare i flera europeiska länder och i Nordamerika för att maximera vårt nätverk och räckvidd.

Betala först när transaktionen är i mål icon
Betala först när transaktionen är i mål

Normalt baseras vårt arvode på att transaktionen lyckas. Men vi är flexibla i att hitta ett upplägg som passar varje situation och företag.

Det här kan vi hjälpa dig med

Försäljning av bolag

Vi agerar projektledare i försäljningsprocesser genom marknadsbearbetning och förhandling, från analys och förberedelse och hela vägen fram till avslut. Våra uppdragsgivare är normalt entreprenörsdrivna bolag medan köparna normalt sätt är större, vana förvärvare. Vårt köparregister innehåller hundratals serieförvärvare och investmentbolag i en mängd branscher.

Uppköp av bolag

Vi bistår förvärvande bolag med scanning av marknaden, målbolagsanalys, diskreta initiala kontakter och förhandlingsstöd. För att maximera chansen till ett värdeskapande förvärv utgår vårt arbete från det syfte, tänkta synergier och mervärden ett förvärv ska skapa.

Sammangående

När två bolag identifierat möjligheten att bli starkare tillsammans stöttar vi genom förhandlingsprocessen och nödvändiga finansiella beräkningar och relativvärdering. På så sätt skapar vi ett sammangående med bästa möjliga förutsättningar att ge mervärde för alla parter.

Kapitalanskaffning

När ett bolag identifierat behovet av ett tillskott av ägarkapital från en extern investerare bistår vi med framtagandet av ett tydligt och sammanhängande investeringscase, med kontakter till lämpliga investerare och som förhandlingsstöd och bollplank genom hela processen. Vi har ett brett kontaktnät av vana investerare och ett externt affärsnätverk av kompletterande kompetenser.

Exitplanering

När en exit ligger ett par år in i framtiden har vi möjligheten att bistå bolag med ett förberedande arbete för att maximera chanserna till en lyckad exit, genom att föreslå värdehöjande och riskminskande åtgärder. Självklart har vi parallellt ögonen öppna efter lämpliga köpare.

Anpassad rådgivning

Ibland har bolag bara behov av stöttning i delar av processen. Det kan handla om att de behöver hjälp att utforma en förvärvsstrategi eller någon som agerar bollplank i en redan pågående process. Vi har erfarenhet av att stötta i alla delar av processen och ett brett kontaktnät som vi gärna delar med oss av.

Se hur vi stöttar våra kunder på deras resa

Företagstransaktioner

Nycklarna till Gotapacks lyckade försäljning

Så hjälpte vi Gotapack öka försäljningspriset på bolaget genom att komplettera deras lista av potentiella intressenter med köpare från vårt eget nätverk.

Få svar på dina frågor

Vad kostar tjänsten?

Priset på våra M&A-tjänster varierar baserat på det specifika uppdragets natur och omfattning. Vanligtvis struktureras våra arvoden på en provisionsbaserad modell, vilket innebär att en procentsats av transaktionens totala värde betalas när köparen fullgör transaktionen och betalar för aktierna.

I vissa fall kan en timbaserad modell eller en hybridmodell passa bättre. I korthet så är vi flexibla, och kommer alltid överens om en klar och tydlig arvodesmodell med våra kunder innan vi tecknar ett uppdragsavtal.

Vad ingår i tjänsten?

Våra M&A-tjänster inkluderar flera olika aktiviteter som är nödvändiga för att säkerställa en lyckad transaktion. Oavsett om vi är engagerade för att leda hela transaktionsprocessen eller bara utföra specifika uppgifter, är vår expertis till nytta genom hela processen.

Ett typiskt säljuppdrag inkluderar företags-, marknads- och köparanalys, skapandet av ett detaljerat informationsmemorandum, identifiering och engagemang av potentiella köpare, hantering av sekretessavtal och distribution av informationsmemorandum, koordinering och uppföljning av möten med potentiella köpare, utvärdering och förhandling av inkomna bud, och stöd genom hela due diligence-processen.

Till sist utför vi de nödvändiga finansiella beräkningarna för att fastställa det slutliga aktievärdet och hjälpa till med slutförandet av transaktionen.

Sköter ni även det juridiska?

Vi är finansiella och inte legala rådgivare, men spelar ofta en aktiv roll i de juridiska diskussioner som uppstår under transaktionsprocessen. Vi har erfarenhet av att arbeta med många av de stora advokatbyråerna och kan rekommendera lämplig juridisk rådgivning vid behov.

Kan ni även hjälpa mig med andra ekonomiska delar?

Absolut. Vi kan hjälpa till med alla delar av transaktionsprocessen, oavsett om det handlar om att svara på ett inkommet bud, identifiera potentiella målbolag för förvärv, eller att förbereda ditt företag för framtida försäljning. Vårt mål är att ge dig det stöd du behöver för att maximera värdet på din investering och säkerställa en lyckad transaktion.

Vi har också ett program där vi hjälper bolag som har för avsikt att säljas i framtiden, där vi går igenom en hel process och förbereder dem på kommande steg. Det brukar vara mycket uppskattat, och sätter saker som risk och bolagsvärde högt upp på agendan i god tid. Är du inte riktigt redo att sälja, men vill veta vad ditt bolag är värt kan vi hjälpa dig med en företagsvärdering.

I vilka delar av landet arbetar ni?

Vi arbetar huvudsakligen inom Norden när det gäller säljuppdrag, men vår räckvidd sträcker sig över hela Europa när det kommer till potentiella köpare och köpuppdrag. Vi har alla förutsättningar att hantera uppdrag på distans effektivt, så geografiska begränsningar är sällan ett hinder.

Hur mycket behöver jag själv driva?

Att sälja ditt företag kan vara en tidskrävande process, och även om vi sköter majoriteten av arbetet, finns det såklart delar där din medverkan kommer behövas. I början av processen behöver vi till exempel din hjälp för att förstå ditt företag och skapa det nödvändiga informationsmaterialet.

Du kommer även behöva vara tillgänglig för möten med potentiella köpare och genomföra en due diligence-process. Vi rekommenderar starkt att du genomgår en så kallad Vendor Due Diligence i förväg för att identifiera eventuella risker och förbereda ditt företag för försäljning på bästa möjliga sätt.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera dina utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.