Integritets-policy

Fintegrity värnar om din personliga integritet och säkerhet. Vår dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet, samt vad du har för rättigheter gentemot oss.

Personuppgiftsansvarig är Fintegrity AB, org.nr. 559064-1915, (”Fintegrity”, “vi”, “oss” eller ”vår”). Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på johanna.jageteg@fintegrity.se.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår process och hanteringen av dina personuppgifter. Det medför att vi kan komma att uppdatera vår dataskyddspolicy och vi rekommenderar dig att läsa igenom dokumentet med jämna mellanrum. Vid avsevärda förändringar av policyn informerar vi alltid dig som har en fortlöpande relation med oss (t.ex. kunder och representanter för samarbetspartners) direkt.

I de fall vi ska behandla personuppgifter för annans räkning, t.ex. om vi får i uppdrag att lagra din information åt dig som kund, är vi personuppgiftsbiträde och vi behöver ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal. Hör av dig till johanna.jageteg@fintegrity.se så hjälper vi dig vidare.

1. Personuppgifter, ändamål och rättslig grund

Personuppgifter utgörs av all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. namn, personnummer eller foto, men även indirekt såsom information som tillsammans med annan information går att härleda till en viss person.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), organisationsnummer, faktureringsinformation, inloggningsuppgifter, uppgifter i och om kommunikation mellan oss samt ip-adress och annan information som samlas in via cookies och liknande tekniker. Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att avtal ingås, vi kommunicerar t.ex. via telefon eller mail, vi ger support eller du söker jobb hos oss. Övriga källor kan vara offentliga register för marknadsföring, information publicerad på webbplatser och den enhet du använder när du besöker vår webbplats.

1.1 Kund

För det fall du är privatperson eller enskild näringsidkare och kund till oss kommer i princip all information om dig som vi tar del av och behandlar att utgöras av personuppgifter. Vi sparar och hanterar även information om din användning av våra tjänster. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna:

 • Tillhandahålla dig de tjänster som vi åtagit oss att leverera samt ta betalt för tjänsterna, allt i enlighet med vårt avtal. Vi kommer att kontakta och kommunicera med dig på olika sätt till exempel när vi ger dig support. Vi behandlar även personuppgifter i samband med felsökning och driftstörning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal.
 • Förbättra befintliga och utveckla nya tjänster. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av produktutveckling.
 • Marknadsföra Fintegrity och våra tjänster. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du självklart enkelt kan tacka nej till) där vi visar dig relevanta produktrekommendationer och erbjudanden. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att marknadsföra Fintegrity.
 • Fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Dina personuppgifter behandlas, inklusive överförs och sparas, i den utsträckning det krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt tillämplig lag eller andra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföring eller rapportering till myndigheter.
 • Skydda dig, Fintegrity och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

1.2. Besökare av vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi in information via cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy. Om informationen som vi samlar in innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

 • tillhandahålla en webbplats med grundläggande funktioner. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att webbplatsen och våra tjänster ska fungera optimalt.
 • få statistisk information såsom information om hur länge besöket varar, vilka delar av webbplatsen som du tittar på, vilken enhet du använder och annan information om beteende på webbplatsen. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.
 • På vår webbplats kan du komma i kontakt med oss direkt genom att använda skicka e-post eller genom att fylla i ett formulär. Din e-post kommer då behandlas av oss för att vi ska kunna hör av oss till dig. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig och ge dig den information du eftersöker. E-postadress och övriga uppgifter som du lämnar kan vi komma att spara och behandla vidare för andra ändamål, se avsnitt 1.1 ovan.

1.3. Jobbsökande

Om du söker jobb hos oss kommer vi att även att behandla uppgifter som förekommer i personligt brev och CV såsom färdigheter, kompetenser, arbetslivserfarenhet, utbildning, betyg, referenser och annan information som du inkluderar i din ansökan. Vi behandlar personuppgifterna för att vi ska kunna:

 • Göra en bedömning av din ansökan och din möjlighet att få anställning hos oss samt vidta nödvändiga åtgärder innan ett ev. anställningsavtal ingås. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kunna anställa ny personal.
 • Spara din ansökan och dina personuppgifter för det fall du skulle bli aktuell för framtida anställning hos oss. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.
  utföra de skyldigheter och rättigheter vi har som arbetsgivare inom ramen för rekryteringsprocessen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och för vårt berättigade intresse av att kunna föra vår talan.

Känsliga personuppgifter behandlas endast om det är nödvändigt eller om du uttryckligen samtycker till behandlingen. Till exempel kan känsliga personuppgifter behandlas om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov som vi behöver ta hänsyn till i rekryteringsprocessen.

2. Överföring av personuppgifter till annan

Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder till exempel leverantörer som tillhandahåller CRM-verktyg, mailutskick, betalningslösningar, bokföring, analysverktyg samt rekryteringstjänster. De leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med i enlighet med gällande lagstiftning. Företag som vi anlitat för hjälp med rekrytering och som gör ett urval åt oss har eget ansvar för sin behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. Detta gäller om det krävs av oss för att följa lagen, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

I det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av Fintegrity kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.

3. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller avidentifieras (”anonymiseras”) uppgifterna.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

4. Överföring till tredje land

Fintegrity avser att i minsta möjliga mån överföra personuppgifter till tredjeland. Skulle en överföring ske, till exempel för att en tjänsteleverantör befinner sig i tredjeland, görs överföringen i enlighet med tillämplig lag.

5. Dataskyddsombud

Har du frågor gällande hantering av din data kontaktar du vårt dataskyddsombud på e-postadressen johanna.jageteg@fintegrity.se.

Cookiepolicy

Fintegrity använder cookies

Cookies används på så gott som alla webbplatser och kan vara nödvändiga för att de ska fungera. Vi använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator när du besöker en webbplats.

Olika typer av cookies

Det finns olika typer av cookies, såsom varaktiga och temporära (sessionscookies), som vi använder oss av. Varaktiga cookies sparas på din dator under en viss tid tills du eller servern raderar dem. Sessionscookies sparas tillfälligt på din dator och upphör när du stänger ner din webbläsare eller enhet.

Så här använder vi cookies

På fintegrity.se använder vi cookies för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Genom att veta hur du, genom ditt besök på vår webbplats, använder våra tjänster kan vi utveckla, anpassa och förbättra våra tjänster efter dina behov.

Vi använder oss av tredjepartscookies, såsom Google Analytics, för att samla in statistik och information samt göra analyser om ditt besök i syfte att bättre förstå hur vår webbplats används. Vi använder också cookies för att kunna erbjuda dig relevanta tjänster och funktioner.

Möjlighet att styra användningen av cookies

Vill du inte acceptera cookies kan du enkelt justera inställningarna för din webbläsare så att du automatiskt blockerar lagring av cookies eller meddelas varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du också radera tidigare lagrade cookies. Vill du göra en tillfällig blockering av cookies på en webbplats väljer du att öppna ett nytt privat fönster i webbläsaren, oftast genom att högerklicka och välja Nytt Inprivate/Inkognito-fönster.

Ha i åtanke att om du inte accepterar cookies kommer prestandan och funktionalitet på vår webbplats att försämras.

Vidare information om cookies hittar du på post- och telestyrelsens webbplats

Cookie declaration

Utfärdare: Ilmenite

Namn Ändamål Livslängd
ilcc_consent_categories This cookie is created when you have allowed cookies 90 days
ilcc_has_preferences This cookie is used to save your settings Session

 

Utfärdare: Google

Namn Ändamål Livslängd
_ga This cookie is used to identify unique users. 2 years
_gat This cookie is used to throttle the request rate. 1 min
_gid This cookie is used to identify the user. 24hr

 

Utfärdare: Double click

Namn Ändamål Livslängd
IDE Used by Google / doubleclick.net to select ads based on what is relevant to a user, to improve campaign performance reporting and to avoid showing ads that the user has already seen. 6 months
DSID Used by Google / doubleclick.net to select ads based on what is relevant to a user, to improve campaign performance reporting and to avoid showing ads that the user has already seen. 6 months

 

Utfärdare: LinkedIn

Namn Ändamål Livslängd
AMCV_14215… Indicates the start of a session for Adobe Experience Cloud. Session
AMCV_14215… Unique Identifier for Adobe Experience Cloud. 180 days
AnalyticsSyncHistory Used to store information about the time a sync took place with the lms_analytics cookie. 30 days
UserMatchHistory LinkedIn Ads ID syncing. 30 days
bscookie Used as a temporary cache to avoid database lookupsBrowser Identifier cookie to uniquely indentify devices accessing LinkedIn. 1 year
gpv_pn Used to retain and fetch previous page visited in Adobe Analytics. 6 months
lang Used to remember a user’s language setting. Session
li_gc Used to store consent of guests. 6 months
li_mc Used as a temporary cache to avoid database lookups for a member’s consent. 6 months
li_sugr Used to make a probabilistic match of a user’s identity outside the Designated Countries. 90 days
liap Used by non-www.domains to denote the logged in status of a member. 1 year
lidc Used to facilitate data center selection. 1 day
lms_ads Used to identify LinkedIn Members off LinkedIn for advertising. 30 days
lms_anlytics Used to identify LinkedIn Members off LinkedIn for analytics. 30 days
s_cc Used to determine if cookies are enabled for Adobe Analytics. Session
s_ips Tracks percent of page viewed. Session
s_plt Tracks the time that the previous page took to load. Session
s_pltp Provides page name value (URL) for use by Adobe Analytics. Session
s_ppv Used by Adobe Analytics to retain and fetch what percentage of a page was viewed. Session
s_tp Tracks percent of page viewed. Session
s_tslv Used to retain and fetch time since last visit in Adobe Analytics. 6 months

 

Utfärdare: Facebook

Namn Ändamål Livslängd
_fbp Used to store and track visits across websites.. 3 months