VAD VI VILL STÅ FÖR

Vår värdegrund avspeglar hur vi vill jobba med dig

Ojämförbar

För dig som kund
Vi erbjuder kompetenser för små- och medelstora företag som i dagsläget inte riktigt går att jämföra med andra aktörer på marknaden.

För dig som medarbetare
Hos Fintegrity så jobbar vi helhjärtat med syftesbaserad verksamhetsstyrning vilket medför stor frihet under ansvar samt möjliggör en hög grad av individanpassning. Då våra tjänster är ojämförbara på marknaden så blir din profil det också.

Integrerade kompetenser

För dig som kund
Hos Fintegrity erbjuder vi våra kunder ett internt och externt nätverk av integrerade kompetenser som bygger på fler än en individ.

För dig som medarbetare
Hos Fintegrity vill vi jobba med människor med en ödmjukhet och självkänsla att kunna ta emot kunskap ifrån andra och samtidigt dela med sig av kunskap till andra vilket skapar utveckling både för dig själv samt din omgivning. Integrerad rådgivning mot kund förutsätter integrerade människor som gillar att jobba tillsammans.

Framåtriktad rådgivning

För dig som kund
Vi tar avstamp i historiken och nuläget men där vårt fokus hela tiden är på vad du som kund kan påverka, d.v.s. framtiden.

För dig som medarbetare
Som ekonomisk rådgivare hos Fintegrity så har vi fokus på att lyfta blicken och samtidigt hjälpa våra kunder att göra detsamma. Som en del av Fintegrity ska du aldrig vara en del av problemet utan en del av lösningen.
 

Motorvägar för tillväxt

För dig som kund
Vårt uppdrag är att skapa arbetsmetodik som supporterar våra kunders tillväxtplaner. Underliggande rutinerna och processer ska inte behöva bytas ut p.g.a. kraftig tillväxt.

För dig som medarbetare
Hos Fintegrity skapar vi syftesbaserade rutiner och processer som möjliggör att vi kan blicka framåt tillsammans med våra kunder.