Financial Integrity...
Fintegrity helt enkelt!

Beteende, rutiner & processer

Att saker och ting är felaktiga eller ineffektiva är ingen slump. Vi vill hjälpa dig att identifiera och eliminera de underliggande orsakerna samt automatisera och digitalisera där det skapar värde.

Löpande redovisning & bokföring

Vi jobbar med personligt kundansvar och med kravbilden att man förstår din affär på riktigt. Du och din organisation kan istället lägga tid och kraft på mer värdeskapande aktiviteter för bolaget.

Kundanpassad presentation, analys & handlingsplan

Vi har inget fokus på att bygga mjukvara utan istället på att ta hjälp av den bästa mjukvaran på marknaden i syfte att underlätta din vardag samt skapa kundanpassade presentationer och analyser för just ditt företag.

img_6115-edit
David Filipsson
Vd, delgrundare och ekonomisk rådgivare
0723-41 60 00

David Filipsson

En vd och rådgivare med stark personlighet som snabbt greppar dig och din affär, innehar en retorisk och pedagogisk ådra samt ett stort affärsnätverk vilket han mer än gärna delar med sig av.

Kompetenser inom ekonomisk analys, finansiell företagsbesiktning, förvärvs- och säljprocesser, företagsvärderingar samt komplexa bank- och finansieringslösningar.

img_6076-edit
Johanna Jageteg
Delgrundare och ekonomisk rådgivare
0735-81 96 20

Johanna Jageteg

En rådgivare med mycket charm, hjärta och social kompetens i kombination med en stor portion av ekonomikunskaper. Till skillnad ifrån gemene man så får Johanna mycket energi av att städa bort bolagens historiska brister.

Kompetenser inom löpande redovisning inkl. bokföring, digitalisering av ekonomistyrningsprocesser samt budget och ekonomisk analys.

img_6031-edit
Catherine Möller
Delgrundare och ekonomisk rådgivare
0733-70 32 32

Catherine Möller

En rådgivare som alltid har nära till skratt, vet inte hur stress stavas och som genuint älskar redovisning och ekonomisk rådgivning med stor risk att det kan smitta av sig. Grym på att förklara och lära ut oavsett förkunskaper hos åhöraren.

Kompetenser inom ekonomisk analys, komplex redovisning och revision, finansiell företagsbesiktning, upprättande av effektiva ekonomistyrningsprocesser samt utveckling och implementering av affärssystem.

img_6132-edit
Peter Olsson
Analytiker
0735-32 16 94

Peter Olsson

Fintegritys egna analytiker som givetvis har mycket god analytisk förmåga, underfundig humor samt kan se skogen för alla träden. Peter kan lätt tala dig till sömns vad gäller komplexa ekonomiska samband och värderingstekniker.

Kompetenser inom ekonomisk analys samt företags- och optionsvärdering.

Hur vi jobbar på Fintegrity

Framåtriktad ekonomistyrning som tillsammans med integrerade kompetenser och kontakter ökar sannolikheten att din affär blir framgångsrik

Löpande redovisning inkl. bokföring

Vi kan sköta din löpande redovisning inkl. bokföring med rådgivning kring hur vi tillsammans på bästa sätt kan effektivisera och digitalisera redovisningsflödet så att vi lägger tid på värdeskapande aktiviteter. I denna tjänst ingår förutom Framåtriktad ekonomisk rådgivning även bokslut, årsredovisning och företagsrelaterade delar avseende deklarationsarbetet för bolaget och dess ägare.

Framåtriktad ekonomisk rådgivning

Vill du sköta den löpande redovisning inkl. bokföring själv så ger vi dig istället analys, slutsatser samt förslag på framåtriktad handlingsplan baserat på siffrorna ifrån er eller er externa redovisningskonsult. Infallsvinklar som du kan förvänta ifrån Fintegrity är en övergripande framåtriktad analys av bolaget där vi inom Fintegrity har redovisnings-, revisions-, corporate finance- , bank och finans-ögon på din affär.

Företagsvärderingar

Vi kan för en rimlig peng hjälpa dig att, i enlighet med vedertagna och kvalitetssäkrade metoder, göra en företagsvärdering av ditt bolag eller hjälpa dig med lite mer komplexa uträkningar i samband med företagsvärderingar.

Optionsvärderingar

Vi har ett upplägg avseende optionsvärderingar anpassat för onoterade små- och medelstora företag. Vi använder oss av vedertagna och kvalitetssäkrade metoder där vi också kan hjälpa dig med lite mer komplexa uträkningar i samband med optionsvärderingar.

Företagsbesiktning
(Due Diligence)

Vi hjälper dig gärna med en företagsbesiktning där vi tillsammans med dig tar ett uppstartsmöte och sätter scopet i syfte att lägga fokus på rätt affärskritiska områden inför ex. ett förvärv eller samgående. Kunder hos Fintegrity ska inte köpa grisen i säcken även om bolagen är små- och medelstora.

Externt affärsnätverk

Även om du idag inte använder några av våra andra tjänster så lotsar vi dig gärna vidare inom vårt samlade affärsnätverk. Det minsta vi kan göra för svenskt näringsliv är att föra kompletterande människor och kompetenser samman. Kom upp på en kaffe, te eller bara ett glas kallt vatten så pratar vi mer om saken med dig….no strings attached!

Externa revisorer

Som kund hos Fintegrity har du en unik möjlighet att komma i kontakt med ett antal revisorer som gärna jobbar med kunder i vårt segment och som vi historiskt har goda erfarenheter av samt gillar vårt abonnemangstänk. Du slipper att upphandla det helt själv och vi kan baka in i det i vårt koncept så att du kan ha en tydlig förväntansbild samt koll på kostnaderna. Givetvis sitter du i förarsätet att välja din egen revisor, det vi försöker göra är att ge dig goda handlingsalternativ.

Vad säger du? Är det inte dags att börja samarbeta?

Vi kör med en fast abonnemangskostnad och ingen bindningstid. Man ska vara kund hos oss för att vi skapar värde, inte för att man sitter fast i ett dåligt avtal. Vad säger du? Är det inte dags att ta din affär till nästa nivå?


Ta kontakt

Här är ett urval av våra kunder som redan gör det